Current Graduate Students in the Computer Engineering Program


Graduate Research Students

William Ashe
Georgios Bakirtzis
Marco De Souza Azevedo
Swaroopa Dola
Hongying Dong
Mahmoud Elnaggar
Amel Fatima
Joshua Fixelle
Shijie Gao
Mustafa Hotaki
Oluwole Jaiyeoba
Aaron Kinfe
Victor Leal Sobral
Shimin Lei
Qi Liu
Shohaib Mahmud
Seyed Mansouri
Sergiu Mosanu
Yujia Mu
Jingyun Ning
Ishika Paul
Yongming Qin
Gholamreza Rahimi
Cesar Roucco
Hasnat Rubaiyat
Nurani Saoda
Phillip Seaton
Jasmine Sekhon
Yasas Seneviratne
Sudhir Shenoy
Yipei Song
Tyler Spears
Angelica Sunga
Varundev Suresh Babu
Yuanlong Tan
Samyukta Venkat
Alan Wang
Wenpeng Wang
Robert West
Jerry Xing
Samin Yasar
Xuwang Yin
Yizhe Zhang
Yan Zhuang

 

Master of Engineering Students

Chaorui Chang
Matthew Kenny
Siyuan Liu
Muyun Lu
Tianyang Luo
Archana Narayanan
Ruchir Shah
Ruixuan Tang
Nan Yang